Robert De Vaugondy – Karta Juznog Dijela Austrijskih Zemalja

Inventarni broj 53

Partie Meridionale du cercle d' Austriche qui comprend la basse partie du Duche de Stirie, le Duche de Carinthie, divisse en haute et basse; le Duche de Carniole, divise en haute, basse, moyenne et interieure Carniole, et l' Istrie imperiale. Par le Seigneur Geographe ordinaire du Roi, avec Privilege 1752
Paris, Robert de Vaugondy, 1752.
Bakrorez; 47x61 cm
Nr. 53.

  • Detaljan opis
  • Foto galerija
  • Dokumentacija
  • Detaljan opis

    Na karti južnog dijela austrijskih zemalja (kako je austrijske zemlje podijelio Karlo V), od današnjih hrvatskih zemalja prikazana je Istra s Kvarnerom. Na području Istre ucrtana je granica između austrijskog (Pazinska knežija) i mletačkog dijela Istre (obalni dio Istre). Primorje između Bakra i Senja pogrešno je označeno kao Dalmacija (zapadni dio tog područja pripadao je Hrvatskoj, a krajnji istočni s gradom Senjom Vojnoj krajini). Najveće deformacije nalazimo u prikazu otoka Cresa koji je očito predstavljen na ovoj karti temeljem nekog znatno starijeg kartografskog predloška. Reljef je predočen vrlo shematski tada već pomalo zastarjelom metodom krtičnjaka. U donjem desnom uglu karte nalazimo potpis bakroresca «grave par Delahaye l' aine». Naslov karte nalazi se u desnom donjem uglu u raskošnoj četvrtastoj rokoko kartuši.

  • Foto galerija

  • Dokumentacija

Ukupno 3: prikazano 2 ( izdvojeno 1 )
Top