JOHANN B. HOMANN - KARTA VOJVODINE KRANJSKE, VINDIJSKE MARKE I ISTRE

Inventarni broj 37

Tabula Ducatus Carniolae vindorum Marchiae et Histriae ex mente Illustr<issi>mi quondam L<iberi> B<aronic> Valvasorii concinnata et exhibita a Io<anne> Bapt<ista> Homanno S<acrae> C<aesareae> M<aiestatis> Geogr<apho> Noribergae cum privil<egio> S<acrae> C<aesarae> M<aiestatis>/Johann Baptist Homann
Nürnberg: Johann Baptist Homann; ca 1718.
Bakrorez djelom. kolorirani; 58x48 cm
br. 37

  • Detaljan opis
  • Foto galerija
  • Dokumentacija
  • Detaljan opis

    Kao što je rečeno i u naslovu karte, radi se o izdanju Valvasorove karte Vojvodine Kranjske i Istre iz 1681. godine. Ucrtana je granica mletačkih i habsburških posjeda u Istri. Granica s Kranjskom ide Ćićarijom (Monte della Venna). U gornjem desnom uglu karte nalazi se veduta Ljubljane, glavnog grada Kranjske s opširnim kazalom. U donjem desnom uglu nalazi se dopunska karta Cerkniškog jezera. Naslov karte smješten je u baroknoj kartuši u lijevom donjem uglu karte. Na kartuši je ucrtan grb Kranjske. Mjerilo karte izraženo je u njemačkim (Milliaria Germanica) i talijanskim miljama (Milliaria Italica).

  • Foto galerija

  • Dokumentacija

Ukupno 10: prikazano 9 ( izdvojeno 1 )
Top