MATTHÄUS MERIAN – ŠIBENSKO ZALEĐE

Inventarni broj 35

Situs particularis Comitatus Sebenciani, qui est pars Dalmatiae: sonderbare Situation und gelegenheit der Graffschaft Sebenico, so ein Theil ist der Provintz Dalmatia/ Matthäus Merian
Frankfurt: Matthäus Merian; 1652.
Bakrorez; 37,5x28 cm
br. 35

  • Detaljan opis
  • Foto galerija
  • Dokumentacija
  • Detaljan opis

    Kao i prethodna Merianova veduta i ova je objavljena u jednom od izdanja njegova “Theatruma Europaeuma” te je nastala na temelju predloška Martina Rote Kolunića koji je Merian imao prilike pronaći u Camociovom izolaru iz 1570. godine. Merianova karta šibenskog zaleđa crtana je iz poluperspektive. U prvom planu je prikaz Šibenika u obliku pojednostavljene vedute te utvrda Sv. Nikola koja je štitila ulaz u šibensku luku. Zaleđe Šibenika prikazano je vrlo minuciozno. S posebnom pažnjom ucrtan je tok rijeke Krke te sve utvrde koje su imale ključnu ulogu u obrani Šibenika. Ispred obale prikazan je šibenski arhipelag sa Zlarinom, Krapnjem, Prvićem te Murterom na zapadu. Naslov se nalazi se uz gornji rub karte.

  • Foto galerija

  • Dokumentacija

Ukupno 21: prikazano 19 ( izdvojeno 1 )
Top